Om oss

Kvalitetsmedveten bildemontering

Vi är experten inom skrotning och demontering av personbilar, skåpbilar, lätta lastbilar, husvagnar, släp, motorcyklar, fyrhjulingar och alla slags fordon upp till 3 500 kg. Vi säljer dessutom begagnade reservdelar från de flesta bilmärken, både från lager och självplock. Vi lagerför även nya reservdelar – allt till mycket konkurrenskraftiga priser.

Vår affärsidé och målsättning är att slutskrota uttjänta bilar, återvinna järn- och metallskrot samt att demontera och utföra vidareförsäljning av begagnade bildelar.


Återvinning som minskar belastningen på miljön

Allt detta ska göras på ett sätt som inte bara uppfyller utan även överträffar miljökraven. Det handlar helt enkelt om att återanvända reservdelar och material i allt högre grad. Dessutom arbetar vi på daglig basis hårt med att minska föroreningar och minska belastningen på miljön.

För oss är det alltid centralt att följa gällande lagar, bestämmelser och avtal, alltid i samarbete med berörda myndigheter.

Nöjda medarbetare ger nöjda kunder

Vi ska alltid försöka motsvara våra kunders högt ställda förväntningar. Därför ska alla våra medarbetare ha de kunskaper och kompetenser som är nödvändiga för att utföra arbetet. I detta ingår att ständigt arbeta för att ha så nöjda medarbetare som möjligt. På det sättet förbättras medarbetarna engagemang vilket i sin tur leder till nöjdare kunder.

Arbetsplatser och arbetsuppgifter ska utformas så att olyckor minimeras och risken för förslitningsskador undviks. Jämställdhet och likaberättigande är också en självklart i alla delar av vår verksamhet. 

Medlemmar i SBR

Företaget är medlem i Sverige Bilåtervinnares Riksförbund. SBR är en sammanslutning som arbetar för att verka för en sund utveckling inom branschen samt en optimal återvinning av reservdelar och råvaror från bilar. 

Vi är även branschcertifierade enligt ett anpassat miljö-, kvalitets- och arbetsmiljösystem, som innebär att bilarna omhändertas på ett miljöanpassat sätt oavsett om det handlar om krav från myndigheter, berörda företag eller våra kunder

Begagnade bilar, skrotning och reservdelar